• 03.04.2019.


    NOVI KOMESAR ZA TAKMIČENJE


    ODBOR ZA HITNA PITANJA JE DONEO ODLUKU DA NA MESTO KOMESARA ZA TAKMIČENJE POSTAVI MILANA OCOKOLJIĆA.
    SVE INFORMACIJE U VEZI TAKMIČENJA ĆETE DOBITI OD MILANA NA TELEFONSKI BROJ 064/157-94-70.