• 21.05.2018.


    OBAVEŠTENJE ZA KLUBOVE


    Opominju se klubovi da su u obavezi da dospele finansijske obaveze prema Udruženju Veterana Fudbalskih klubova Bgd. izmire do PONEDELJKA 28.05.2018. godine, jer će u suprotnom disciplinski sudija i Komesar za takmičenje biti prinuđeni da klubove koji imaju dugovanja suspenduju i ne dozvole im da odigraju zadnja dva kola.

    <