• 19.06.2017.


    USVOJENE PROPZICIJE ZA NOVU TAKMIČARSKU SEZONU 2017/2018


    Na sastanku UO održanom 7 juna. 2017. godine usvojene su propozicije za novu takmičarsku sezonu 2017/2018