• 20.03.2017.


    Održan je sastanak sa sudijama i delegatima


    Pred početak prolećnog dela prvenstva održan je sastanak sa sudijama gde je u prvom delu bio razgovor sa sudijama, gde im je Komesar za suđenje Branislav Gašić predočio greške u jesenjem delu prvenstva kao i da protokole sa utakmica dostave najkasnije do srede u savez ili ostave u sanduće udruženja. Predsednik udruženja je istakao da se borimo protiv švercovanja kao i da je nedopustivo po pokazanom kartonu isti taj karton ne uneti u protokol. U drugom delu izvršeno je testiranje delegata, gde im je posle obavljenog testiranja skrenuta paznja na njihov rad i obaveze.