• 15.03.2017.


    Održana je Skupština lige veterana Beograda


    Održana je Skupština lige veterana Beograda (15.03.2017), gde je jednoglasno usvojen završni račun udruženja za 2016. godinu. Predočen je plan i program aktivnosti za 2017. godinu kao i plan finansija (prihodi i rashodi). Klubovi su upoznati sa Privatnim obezbeđenjem utakmica(FTO) i upoznati sa noviom prijava-obaveštenje MUP-a za veterane.
    Obavesteni su da od proleća delegati idu i na ostale lige i da ce dolazak delegata domacina kostati dodatnih 1000,00 dinara. KUP je obavezan za prvu i drugu ligu a za treću i četvrtu po prijavi.
    Upoznati su sa Pravilnikom o registraciji igraca i da je oformljena Komisija od dva člana za registraciju koja ce raditi sredom od 16-18 h u vreme kada je prelazni rok.