• 08.03.2017.


    Formirana je komisija za registraciju igrača


    Na sastanku upravnog odbora 08.03.2017 god. formirana je Komisija za registraciju igrača koju čine dva člana Slobodan Petrović i Branislav Đurđević. Njima će u pocetku pomagati Milos Vranjković.

    Pravilnik za registraciju igrača
    Zahtev za ispisnicu
    Ispisnica