• 17.08.2014.

  OBAVEZE KLUBOVA UDRUŽENJA VETERANA FUDBALSKIH KLUBOVA BGD

  1. Radi otvaranja dosijea u knjigovodstvu klubovi su dužni da dostave svoj PIB, matični broj i broj žiro računa u banci.

  2. Klubovi koji nemaju a I oni koji se uključuju u sistem takmičenja moraju biti registrovani u Agenciji za privredne register (APR) do početka prvenstva.

  3. Svoje obaveze prema udruženju moraju da izmire do početka prvenstva.

  4. Od ove godine (2013.) predstavnici klubova su u obavezi da pre početka utakmice zajedno sa sudijom izvrše identifikaciju igrača sa knjižicama I protokolom. Knjižice moraju biti na klupi za delegate I da prilikom ulaska igrača u teren sudija ima obavezu da izvrši njegovu identifikaciju. Ovo se radi da bi se sprečilo švercovanje igrača.

  5. Protokoli moraju da se popunjavaju čitko i obavezno se unose brojevi legitimacija kao i brojevi dresova igrača. Ekipe koje to ne budu ispoštovale biće kažnjene.

  6. Svaki klub je u obavezi da utakmicu prijavi MUP-u I da pre početka sastavljanja protokola prijavu da sudiji, a sudija uz svoj izveštajj istu predaje takmičarskom organu.

  7. Udruženje radi svake srede od 16.00 do 18.00 časova.