• 23.03.2016.


    Održana Skupština lige veterana


    Sazvana je Skupština lige veterana Beograda (16.03.2016.), gde je usvojen završni račun udruženja, gde je predočen plan i program aktivnosti za 2016. godinu kao i plan finansija (prihodi i rashodi). Jednoglasno je usvojen završni racun za 2015. god.kao i program aktivnosti za tekuću godinu.