• 26.08.2015.


    Sastanak sa sudijama


    Pred svaku sezonu satajemo se sa sudijama gde ih upoznajemo sa sa novim vestima iz udruženja, kao i sa njihovim obavezama i propustima.
    Skrenuta im je pažnja da obrate na sledeće: Popunjavanje protokola i njihovo dostavljanje do srede, da obrate pažnju na kontrolu knjižica (lekarski pregled, plaćena članarina,) i prijavu policiji.
    Takođe su upoznati da smo usvojili nove Propozicije ( koje su usaglašene sa FSB-a) za sezonu 2015/2016.