• 10.06.2015.


    Skupština razrešila dužnosti generalnog sekretara udruženja veterana


    Na predlog UO da se generalni sekretar Saša Kostić razreši dužnosti zbog nedolaska na sastanke i neangažovanja u udruženju i ujedno da se promene članovi (39, 44, 45, 46, 47 i 51) statuta. Skupština je jednoglasno glasala ZA, uzdržanih i protiv nije bilo.
    Pred pocetak nove sezone UO će postaviti vd. sekretara.