• 20.08.2019.


  VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KLUBOVE

  Formirana je Komisija za žalbe UVFKBgd, koja odlučuje u drugom stepenu a ODLUKe KOMISIJE ZA žALBE su kanačne.

  1.Jović Velibor
  2.Simić Aleksandar
  3.Stojaković Momčilo

  Dosadašnji članovi, Igor Marković (odustao zbog privatnih obaveza) a Djordje Matić je Postavljen za Disciplinca.